Els resultats de la cerca

Gestió i Tràmits

Assessoria

Des de Gestavi procurem que els nostres clients estiguin constantment assessorats de la manera més adequada.

La nostra empresa persegueix fidelment la filosofia que la millor manera de gestionar i tramitar tot el relacionat amb els seus immobles, negocis o situacions personals és conèixer el mercat des de tots els seus vessants i posseir la màxima informació disponible, nosaltres ens preocupem que vostè tingui accés a aquesta informació.

Fiscal
 • Gestió de l’IVA i control de les obligacions tributàries.
 • Gestió de l’IRPF i control de les obligacions tributàries.
 • Assessorament fiscal en les operacions de venda i adquisicions.
 • Sol·licitud de Plusvàlues, canvi de nom de titular en impostos i tributs.
Jurídica
 • Tramitacions d’herències.
 • Contractes de compravenda.
 • Pagues i senyals, reserves.
 • Contractes de lloguer, renovacions.
 • Procediments judicials, desnonaments per falta de pagament, reclamacions de quantitat, etc.
Títol de Propietat

Registre de contractes de compravenda i lloguer davant dels organismes competents.

Laboral
 • Calendaris laborals.
 • Confecció i pagament d’assegurances socials.
 • Confecció i pagament de nòmines d’empleats.
 • Altes i baixes a la Seguretat Social.
 • Confecció de contractes de treball.
Comptable
 • Comptabilitat d’autònoms i societats.
Inversió i finançament
 • Estudi, assessorament, gestió i tràmits relacionats.
 • Estudi i anàlisi d’operacions del mercat immobiliari.
 • Estudis de viabilitat i rendibilitat.

Altres serveis

Obres i manteniment

El departament d’obres i manteniment de Gestavi li proporcionarà un servei adequat a les seves necessitats.

Comptem amb un equip qualificat i competent que durà a terme la seva comesa deixant els seus immobles en l’estat idoni per a la seva posterior habitabilitat.

Serveis de neteja

A la nostra empresa també comptem amb un grup de professionals dedicats al sector de la neteja, disponible perquè el nostre clients puguin contractar-lo, en cas que vulguin realitzar tant un treball puntual en els seus immobles com un servei més continuat.

Assegurances

Des Gestavi creiem que la tranquil·litat dels nostres clients és molt important.

És per aquesta raó que oferim en els nostres serveis, la possibilitat de contractar assegurances tant per a immobles, vida, vehicles i negocis.

Gestions i tràmits

Des de Gestavi volem facilitar als nostres clients tots els seus àmbits d’actuació.
És per això que, de necessitar-ho, podem ocupar-nos de gestionar les seves herències i pensions de la manera més adequada possible i sempre tenint en compte les accions que resultaran més beneficiosa per a ells.

Compare Listings