Comunitats

En Gestavi A.G.S. SL, administrem la seva Comunitat de Propietaris d’una forma integral:

Gestió Legal:

Assessoria jurídica, laboral, fiscal

Gestió Administrativa

Assessoria personalitzada, control i seguiment d’estatuts, acords d’assemblea, gestió davant organismes Oficials, etc

Gestió Econòmica

Assessoria comptable, estats de comptes, pressupostos exercici, morositat, etc.

Mantenimiento de la Finca

nspección técnica de la finca, reparaciones y averías, control de obras y servicios contratados.

Característiques importants

Transparència en la comptabilitat

Resolució d’incidències tècniques

Informació de totes les normatives jurídiques i novetats

Facilitat de comunicació amb el seu administrador

Manteniment del bon estat de la finca

Mediació en la comunitat

Pla de serveis

  1. Gestió econòmica i administrativa de la finca.
  2. Mediació entre veïns.
  3. Assegurances.
  4. Reparacions i manteniment de la propietat.
  5. Servei de neteja.
    1. Seguiment obres i rehabilitacions.